http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 14/04/2020

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Trường Mầm non Kim Liên xin thông báo đến toàn thể phụ huynh: 

Theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành ngày 14/4/2020. Thời gian kết thúc học kỳ II của các cấp học sẽ vào ngày 10/7/2020; ngày kết thúc năm học 2019-2020 là ngày 14/7/2020.

Trân trọng cảm ơn

Số ký hiệu:  28/2011/TT-BGTVT

Ngày ban hành:  14/4/2011

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: