http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 07/05/2020

TRƯỜNG MẦM NON KIM LIÊN THU TIỀN HỌC QUA HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN VÀ TRỰC TIẾP

TRƯỜNG MẦM NON KIM LIÊN THU TIỀN HỌC QUA HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN VÀ TRỰC TIẾP
Do tình hình dịch bệnh của Covid-19. Trường Mầm non Kim Liên đã đăng ký tài khoản nộp tiền học cho học sinh. Tạo điều kiện cho phụ huynh tiết kiệm thời gian công việc. Phụ huynh có thể nộp tiền học cho con qua hai hình thức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Trường Mầm non Kim Liên xin được gửi thông báo đến quý vị phụ huynh.

Bắt đầu từ tháng 5.2020  phụ huynh có thể nộp tiền học cho con qua hình thức chuyển khoản. Thông tin chuyển khoản như sau:

Stk: 19034743678012 

Chủ tài khoản: Trường mầm non Kim Liên tại ngân hàng Techcombank - PGD Kim Liên - Chi nhánh Thăng Long

Cú pháp chuyển khoản như sau: Lớp- mã số- họ tên học sinh- các khoản cố định:..... đ ( học phí,CSBT, tiền ăn, nước,LLĐT) - năng khiếu:........( múa, võ, vẽ, tiếng anh)

Trân trọng cảm ơn!

Số ký hiệu:  QCVN 08:2011/BGTVT

Ngày công bố ban hành:  28/12/2011