http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 07/04/2020

Dạy trẻ qua Zoom

Dạy trẻ qua Zoom
Máy tính dành cho hai con gái học, cô dung điện thoại cá nhân để dạy học, hiệu quả gắn kết cô trò rất hào hứng vui vẻ.

Bài: Hướng dẫn 6 bước rửa tay đúng cách do cô giáo Nguyễn Thị Yến thực hiện.

Số ký hiệu:  01/2010/TT-BGTVT

Ngày ban hành:  11/01/2010

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: