http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 15/04/2020

Hình ảnh các con học qua Zoom

Hình ảnh các con học qua Zoom
Kính gửi quý vị phụ Huynh một số hình ảnh các con lớp MG nhỡ 4 học bài qua Zoom

Một số hình ảnh các con hoạt động cùng cô qua Zoom- cô giáo Đặng Thị Hương & Lê Thu Trang

Số ký hiệu:  53/2007/QĐ-BGTVT

Ngày ban hành:  6/11/2007

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: