http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 28/04/2020

Khám phá Hạt gạo nhảy múa

Khám phá Hạt gạo nhảy múa
Các con cùng làm thí nghiệm Hạt gạo nhảy múa cùng cô Tâm nhé.

Hướng dẫn bé làm thí nghiệm Hạt gạo nhảy múa do cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm lớp MG bé 4 thực hiện

Số ký hiệu:  08/2014/TT-BGTVT

Ngày ban hành:  15/4/2014

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: