http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 17/03/2020

Những việc cần làm trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Những công việc cần làm trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Những việc cần làm trong công tác phòng dịch Covid-19 

Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, ngày 13/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 406/BGDĐT-GDTC yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 180/MT-VP.

Các nội dung bao gồm các hướng dẫn thực hiện tại nhà trước khi đến trường, tại trường và công tác khử khuẩn tại nhà trường. Những hướng dẫn này dành cho cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên và nhà trường. Dưới đây là các nội dung đã được thể hiện dưới định dạng infographic, do Báo Giáo dục và Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thực hiện.

Số ký hiệu:  09/2006/NĐ-CP

Ngày ban hành:  22/9/2006

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: