http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 27/02/2020

Tập huấn phòng chống dịch Covid-19 tại Nhà trường

Tập huấn phòng chống dịch Covid-19 tại Nhà trường
Tập huấn phòng chống dịch Covid-19 tại Nhà trường

Nhà trường tổ chức tập huấn phòng chống dịch Covid-19 cho CBGVNV 

Để thực hiện tốt công tác phòng chóng dịch Covid-19, ngày 27/02/2020 Nhà trường tổ chức tập huấn kịch bản phòng chống dịch Covid-19 để giúp CBGVNV nắm vững kiến thức phòng dịch hiệu quả.

Số ký hiệu:  34/2012/TT-BGTVT

Ngày ban hành:  22/8/2012

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: