http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 27/04/2020

Thể dục sáng

Thể dục sáng
Bắt đầu một tuần mới tràn ngập niềm vui, các bé hãy cùng Cô Quỳnh tập thể dục sáng nào1 Kính gửi quý vị CMHS bài tập thể dục sáng cho trẻ.

Hướng dẫn trẻ tập thể dục sáng thèo lời bài hát: Việt Nam ơi do cô giáo Ngô Thị Quỳnh lớp Mẫu giáo lớn 3 thực hiện.

Số ký hiệu:  37/2014/TT-BGTVT

Ngày ban hành:  3/9/2014

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: