http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 14/04/2020

Lịch nghỉ

Thông báo Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chiều ngày 15/4, thực hiện chỉ đạo của Sở GD, học sinh tiếp tục nghỉ học từ 16/4/2020. Trân trọng! 1GB
Thông báo
Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chiều ngày 15/4, thực hiện chỉ đạo của Sở GD, học sinh tiếp tục nghỉ học từ 16/4/2020.
Trân trọng!