http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 16/04/2020

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch viêm phổi cấp trên phạm vi toàn cầu và trực tiếp tại Hà Nội, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ, Sở GD và ĐT Hà Nội ra quyết định cho học sinh các cấp của các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 22/04/2020 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Số ký hiệu:  03/2012/NĐ-CP

Ngày ban hành:  19/01/2012

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: