http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 17/02/2020

Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường tích cực vệ sinh trường lớp phòng chống dịch Covid-19

Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường tích cực vệ sinh trường lớp phòng chống dịch Covid-19
Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường tích cực vệ sinh trường lớp phòng chống dịch Covid-19

CBGVNV Trường Mầm non Kim Liên tích cực vệ sinh trường lớp phòng chống dịch Covid-19

Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. CBGVNV nhà trường luôn thực hiện vệ sinh, thông thoáng trường lớp, đảm bảo đầy đủ các điều kiện trang thiết bị y tế cũng như kiến thức phòng dịch Covid-19  để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

Hình ảnh CBGVNV vệ sinh khử khuẩn phòng dịch

Số ký hiệu:  02/1999/TTLT/BGTVT-TCHQ

Ngày ban hành:  8/6/1999

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: