http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 10/04/2020

Kể chuyện: Cây Táo

Kể chuyện: Cây Táo
Truyện "Cây Táo" do cô giáo Đoàn Minh Hương lớp Nhà trẻ 2 thực hiện. Kính gửi quý vị phụ Huynh.

Các bé nghe truyện: Cây Táo do cô giáo Minh Hương kể nhé!

Số ký hiệu:  15/2004/QĐ-BGTVT

Ngày ban hành:  16/9/2004

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: